Beleid

37PK voert het atelierbeleid uit voor de Gemeente Haarlem. Dit omvat het toewijzen van vrijgekomen ruimtes, het bevorderen van de doorstroming en zichtbaarheid van de ateliers en het ondersteunen van kunstenaars en collectieven op dit gebied. Hierbij kan gedacht worden aan onderhandelingen en contacten met gemeente, eigenaren of omwonenden.

Er zijn verschillende panden in gebruik als atelier, waarbij een onderscheid bestaat tussen tijdelijke en vaste atelierpanden. De ateliers zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel werkende beeldend kunstenaars, onafhankelijk van de discipline waarin zij werken.

Haarlem heeft echter te kampen met een tekort aan ateliers en werkplaatsen om iedereen een plek te bieden. 37PK zet zich in om dit te verbeteren en iedere kunstenaar zo snel mogelijk een passende werkruimte te bieden. Wij kunnen aangemelde kunstenaars echter niet garanderen dat ze binnen afzienbare tijd een atelier kunnen betrekken.

Kunstenaarsprofiel

Om goed inzicht te hebben in de beroepsgroep in Haarlem kunnen professionele kunstenaars en ontwerpers via deze site een profiel aanmaken. Na het registreren worden via e-mail de inloggegevens toegestuurd, waarna er een profiel kan worden aangemaakt. Profielen worden regelmatig nagelopen op juistheid en volledigheid, 37PK behoudt het recht niet-relevante profielen te verwijderen.

Geregistreerde kunstenaars kunnen geïnteresseerden naar de link van hun profiel verwijzen of deze delen via facebook, Twitter en LinkedIn. Tevens kunnen zij in de agenda van 37PK evenementen aanmaken en hun profiel koppelen aan de locatie  waarin zij hun atelier hebben.

LET OP: Het aanmaken van een kunstenaarsprofiel is iets anders dan aanmelding voor de atelierwachtlijst. Dit gebeurt via Aanmelden atelier wachtlijst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelierlijst

Om in aanmerking te komen voor een atelier moet je staan ingeschreven op de atelierwachtlijst van 37PK. Het tijdstip van aanmelden bij de wachtlijst wordt meegewogen in de toewijzing van ateliers. Bij reageren op een vrijstaand atelier wordt een professionaliteittoets gedaan, waarbij er gekeken wordt naar de professionaliteit van de kunstenaar als mede de opleiding, de kwaliteit van het werk, de duur en kwaliteit van de beroepspraktijk en de motivatie. 

Toewijzing van vrijgekomen werkruimten gaat op basis van een weging van bovenstaande criteria, waarbij bij gelijke geschiktheid de inschrijvingsduur bepalend is. 

Aanmelden voor de atelierwachtlijst kan via het formulier Aanmelden atelier wachtlijst. De atelierwachtlijst wordt regelmatig doorgenomen op actualiteit, onjuistheden en onvolkomenheden.

De procedure bij vrijkomende ateliers is als volgt:
-    de vrijgekomen ruimte wordt via een mailing bekend gemaakt onder de kunstenaars op de atelierwachtlijst;
-    de ruimte wordt ook op deze site (onder Locaties/Vrij ateliers) en via facebook geadverteerd;
-    iedereen die interesse heeft om de ruimte te huren kan reageren;
-    professionele kunstenaars vanuit de atelierwachtlijst hebben voorrang, waarbij toewijzing geschiedt op basis van professionaliteit, urgentie, motivatie en geschiktheid, waarvoor een professionaliteit-toets wordt uitgevoerd. Bij gelijke geschiktheid is de inschrijvingsduur bepalend;
-    indien er zich vanuit de wachtlijst geen geschikte kandidaten melden, kan de ruimte aan professionele kunstenaars van buiten de wachtlijst worden verhuurd;

Bekijk de Vrije ateliers