Tentoonstelling:

-----------------------------------------------------------

The present continuous

Ro Hagers

08.08.2013 - 20.10.2013
-----------------------------------------------------------

Naar aanleiding van een korte werk- en onderzoeks-periode in het gastatelier Vol.22 presenteert 37PK nieuw werk van beeldend kunstenaar Ro Hagers in een solotentoonstelling, te zien van 8 september t/m 20 oktober.

De titel van Hagers’ onderzoek, The Present Continuous, verwijst naar de Engelse tegenwoordige tijdsvorm en kan het best omschreven worden als de toekomst die op dit moment plaatsvindt of op dit moment aan de gang is. Zijn werk beschouwt Hagers als een studie naar de zintuiglijke werkelijkheid waarbij zijn beeldende werk als ruimtelijke notities kunnen worden opgevat. In dit onderzoek tracht hij de onderlinge verbanden tussen nieuwe en voorgaande werken en hun oorsprong onder te brengen in een installatie als ruimtelijke kaart.

Hagers stelt zich in beginsel op als wetenschapper, waarbij hij de aard van de dingen onderzoekt. Hij wendt zich daarnaast tot de filosofie, de geschiedschrijving, de literatuur. Centraal staat het principe van het dualisme, waarin iets niet het tegenovergestelde van zichzelf kan zijn. De taal en de menselijke behoefte om de wereld op te delen in herkenbare, hanteerbare en communiceerbare stukken - de menselijke perceptie dus - zijn dualistische fenomenen. In zijn werk wil Hagers dit dualisme beeldend overstijgen om te kunnen doordringen tot een intrinsieke ervaring van de ware vorm.

Ro Hagers (1973, Woerden/NL) leeft en werkt in Amsterdam en volgde zijn opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam. Zijn werk was onder meer vertegenwoordigd in (solo)tentoonstellingen in JCA DE KOK, Heden Hier, Projectruimte Ten Bosch Initiatief en De Vishal. Van het Fonds BKVB ontving hij diverse beurzen en hij werkte als artist-in-residence in het binnenland atelier het voormalig Pompgemaal. 

‘The Present Continuous’ is mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

-----------------------------------------------------------