Tentoonstelling:

-----------------------------------------------------------
Een op Een

Sven 't Jolle, Lucia Luptáková,

Mieke Van de Voort, Anno Dijkstra

07.09.14 - 19.10.14

-----------------------------------------------------------

Fysieke aan- of afwezigheid en de daaruit voortvloeiende behoefte aan het verbeelden van de ander: vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende media belichten vier kunstenaars het fenomeen van representatie. De tentoonstelling Een op Een, samengesteld door beeldend kunstenaar Anno Dijkstra, was te zien van 7 september
tot en met 19 oktober 2014 bij 37PK in Haarlem.

Gefascineerd door de moderne media en de manier waarop zij
dramatische gebeurtenissen presenteren maakt Anno Dijkstra
(1970, St. Annaparochie) driedimensionale beelden die inwerken op het gevoel van maatschappelijk engagement. Door iconische beelden uit ons collectieve geheugen te representeren legt Dijkstra onze dubbelzinnige relatie met mediavoorstellingen en de afstandelijke perceptie hiervan bloot. Voor zijn project Nabeeld maakte hij een levensgroot standbeeld van een Nederlandse burger, zonder medeweten van deze persoon. Door het beeld op een ambachtelijke,
toegewijde en persoonlijke manier te vervaardigen legt Dijkstra de ambiguïteit van schijnbare privacy in onze hedendaagse samenleving bloot. Het besef van de toeschouwer dat de anonieme burger dankzij toeval is uitgekozen voor dit project, dat het gebaseerd is op openlijk verkrijgbare informatie en dat de toeschouwer dit zelf ook hadden kunnen zijn, spelen hierin een grote rol.

Anno Dijkstra heeft de tentoonstelling aangegrepen om zijn werk in dialoog te brengen met werk van kunstenaars die hem sterk hebben geïnspireerd. Zo wordt het werk van beeldend kunstenaar Sven 't Jolle (1966, Antwerpen) gekarakteriseerd door een maatschap-pelijke lading, waarin het vermengen van sociale, historische en politieke aspecten typerend is binnen zijn eigen beeldtaal. Lucia Luptáková (1977, Bratislava) creëert ruimtelijke ingrepen door architecturale sculpturen te construeren die verwijzen naar onze fysieke aan- en afwezigheid in de wereld. Een uitgesproken historisch en sociaal engagement dat inspeelt op het inlevingsvermogen van de toeschouwer, is een van de kenmerkende factoren van het werk van Mieke Van de Voort (1972, Nijmegen – 2011, Amsterdam).

Door het ontastbare tastbaar te maken veroorzaken de werken van deze vier kunstenaars op een directe, fysieke wijze zowel
ontmoetingen als confrontaties. Eén op één staat het voor je.
Hier en nu.

De tentoonstelling bij 37PK was te zien t/m 19 oktober 2014.

------------------------------------------------------------

Op Vimeo is verder een fragment te zien waarin Anno Dijkstra zijn uitgangspunt voor de tentoonstelling kort toelicht.

------------------------------------------------------------