Tentoonstelling:

---------------------------------------------------------------

Appropriate Cartography

Annesas Appel, Lucas Hoeben, Eva Pel & Claudia Doms, Jasmijn Visser, Thomas Wildner
18.03.16 - 22.05.16

---------------------------------------------------------------

In deze groepstentoonstelling bracht 37PK werken samen die met elkaar gemeen hebben dat zij in kaart brengen, een lijn aanbrengen. De werken bleven echter niet beperkt tot ordenen en traceren; de kunstenaars nemen in bezit, bedrijven een vorm van toe-eigening.

Annesas Appel (Haarlem) toonde ‘Atlas of Lines’ waarin zij officiële data, grenzen van landen, hun afstanden en de hoeveelheid landen waaraan een land grenst, onder de loep neemt. Het werk is een vertaling van codes van anderen en vormt op zichzelf weer een nieuwe codering.
Lucas Hoeben (Haarlem) bestaat uit een kunstenaars-duo dat het landschap van de beeldende kunst inventariseert, categoriseert en onderzoekt, met name het systeem dat er achter schuilgaat. Zij toonden nieuw tekenwerk naar aanleiding van een video van L.A. Raeven en een performance van Roger Hiorns.
Eva Pel & Claudia Doms (Amsterdam & Londen) toonden ‘Wonders of Nature’, een eigen versie van een 17e-eeuws manuscript dat na een grondige restauratie niet meer voor het publiek toegankelijk is. Met kopieën van prenten construeerden ze een nieuw verhaal geënt op het originele boek.
Van Jasmijn Visser (Berlijn/Amsterdam) was een voor-selectie te zien zijn uit haar nog lopende project ‘The Falklands Project’. Bij 37PK zoemt zij in op een deelaspect van dit project, de toe-eigening van The Falklands door Argentinië in uiteenlopende sociaal-politieke daden.
Thomas Wildner (Amsterdam) toonde enkele beelden uit zijn nieuwe serie Catastrophic Construct. De objecten zijn een driedimensionale vertaling van zijn 'random walk' tekeningen; het zijn daarmee gevouwen, onmogelijke wandelingen.

De kunstenaars werken met het spanningsveld tussen controle en grilligheid, tussen systeem en intuïtie. Feitelijke, soms onpersoonlijke research gaat daarbij hand in hand met een individuele ambachtelijkheid in werkwijze.

De tentoonstelling liep t/m 22 mei.

-----------------------------------------------------------