OPEN CALL

Zomerresidency voor kunstenaar - met tentoonstelling

 

DEADLINE: 24 JUNI 2018

Future past / nature city

 

 

Instellingen: Kunstfort bij Vijfhuizen en 37PK, Platform voor Kunsten

Locatie: Haarlem en Vijfhuizen (NH)

Periode: half juli - half september 2018

Voor: (inter)nationale kunstenaars

 

Haarlem en Vijfhuizen zijn geografisch sterk aan elkaar verbonden, met slechts enkele kilometers afstand. De karakters liggen echter mijlenver uit elkaar. Provinciehoofdstad Haarlem wordt gekenmerkt door een rijke historie die overal in de stad ‐ in de stedenbouw, in de beleving en in het denken ‐ een diepe inbedding geeft in zowel de uiterlijke verschijning als de institutionele structuren. Vijfhuizen ‐ en dan bij uitstek het forteiland als onderdeel van de Stelling van Amsterdam ‐ kent zeker ook een belangrijke historie maar is als locatie vooral ingebed in de regionale geografische structuur van de Haarlemmermeer. Die gemeente is jong en ‘gemaakt’, met een planologie die sterk verweven is met tradities in Nederlands ontwerp en beeldbepalende landschappen. Haarlem staat in deze dialoog voor het bouwen op het verleden, Vijfhuizen voor het bouwen aan de toekomst. Deze tegenstelling maar ook onderlinge afhankelijkheid is interessant in artistiek opzicht en kenmerkend voor de identiteit en ontwikkeling van de Nederlandse stedelijke regio’s.

Residencyprogramma

Future past / nature city is een artist‐in‐residence project in Haarlem en Vijfhuizen met een werkperiode van twee maanden voor een internationale kunstenaar. De kunstenaar wordt tijdens de woon‐ en atelierperiode begeleid door kunstinstelling 37PK en door Kunstfort bij Vijfhuizen en werkt toe naar een eindpresentatie in de tentoonstellingsruimte van 37PK in Haarlem. De mogelijkheid bestaat een kleine aanvullende presentatie op het forteiland te realiseren. Het programma is een pilot en vindt plaats in 2018; het dient als begin van een structurele samenwerking tussen beide locaties en legt daarmee een regionale verbinding tussen Haarlem als provinciestad en Haarlemmermeer als groeigemeente van de Metropoolregio Amsterdam. De kunstenaar slaapt in de groene, unieke omgeving van het Kunstfort bij Vijfhuizen en werkt op twintig minuten fietsen afstand, in de kern van het historische Haarlem. Beide instellingen begeleiden de kunstenaar met afspraken met externen, inhoudelijke gesprekken en reflectie op de studiopraktijk. Thematisch uitgangspunt is het genre van sciencefiction, passend bij de programmering van het Kunstfort en als metaforische verbinding tussen toekomst en verleden, oorspronkelijkheid en kunstmatigheid.

Science fiction

Artistiek uitgangspunt van Future past / nature city zijn de thema’s van het Kunstfort, gebundeld onder de noemer ‘science fiction’. Dit wordt door 37PK ingepast als een samenwerkingstentoonstelling binnen de programmering. Op deze manier worden minder voor de hand liggende onderwerpen voor de regio, maar des te relevant in het internationale kunstdiscours, ‘fysiek’ ingebed in het Haarlemse. Tegelijkertijd heeft het Kunstfort met haar thematiek, opgebouwd rondom de ‘kunstmatige’ regio Haarlemmermeer, een satelliet in de vorm van 37PK, waar de ‘toekomstthema’s’ verkend worden in een historische omgeving. Daarbij verzorgt 37PK de begeleiding van de atelierperiode en de inbedding en communicatie in relatie tot het eigen programma, en treedt het Kunstfort op als curator van de tentoonstelling.

Kunstenaar

De kunstenaar voor Future past / nature city wordt geselecteerd op basis van zijn/haar artistiek‐inhoudelijke kwaliteit, (internationale) waardering in het veld en competentie om een dialoog aan te gaan met de thematiek van de programmering van respectievelijk Kunstfort en 37PK. De artist-in‐residence wordt gevraagd werk en een presentatie te realiseren reflecterend op de aan de regio verwante maar overstijgende onderwerpen.

Tijdens de werkperiode van de kunstenaar ontstaat een wisselwerking op verschillende niveaus: die van de eigen kunstpraktijk, van het lokale kunstklimaat en van de betrokken organisaties. De kunstenaar wordt gestimuleerd zich actief in de stad en omgeving te begeven, met publieke momenten op diverse locaties, zoals presentaties, lezingen, workshops en evenementen, in samenwerking met lokale partners. De instellingen begeleiden de studiopraktijk en een aantal kennismakingen met bij de kunstenaar passende instellingen en collega’s in de beeldende kunst in Nederland. De kunstenaar wordt in zijn atelier gefaciliteerd door de vaste medewerkers van 37PK. Volgens een vooraf te bepalen agenda zijn er daarnaast inhoudelijke ontmoetingen met curator Zippora Elders van het Kunstfort.

Praktisch

Inbegrepen in het programma zijn atelier, slaapruimte, keuken, gebruik van fiets, een per diem en een vast bedrag voor reis--‐ en productiekosten. Er dient rekening gehouden te worden met de compactheid van het fort, waarbij de kunstenaar verblijft in een historische betonnen slaapruimte op het landelijke forteiland, waar overdag restaurant en projectruimten actief zijn.

Periode

Half juli tot half september, opening tentoonstelling op 16 september. Stuur een motivatiebrief van 1 A4 en Curriculum Vitae naar info@kunstfort.nl o.v.v. ‘Aanmelding residency Future past / nature city’.

Deadline 24 juni en bekendmaking 29 juni.

www.kunstfort.nl | info@kunstfort.nl | +31 (0) 23 5589 013

www.37pk.nl | info@37pk.nl | +31 (0) 23 551 8432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtergronden locaties

Het artist‐in‐residence project vindt plaats in de gemeente Haarlem en Vijfhuizen, gemeente Haarlemmermeer. Er wordt gewerkt in een centraal gelegen atelierruimte in de Haarlem, er wordt verbleven in een speciaal gastenverblijf in Vijfhuizen en er zal een tentoonstellingspresentatie plaatsvinden bij 37PK. Gedurende de werkperiode zal 37PK de kunstenaar introduceren bij de andere Haarlemse instellingen zoals Nieuwe Vide en Frans Halsmuseum en Haarlemse vakgenoten, terwijl Kunstfort het netwerk in de regio Amsterdam/Utrecht/Den Haag zal betrekken bij de residency.

Het in het centrum van Haarlem gelegen gastatelier van 37PK lijkt in eerste instantie vooral een mogelijkheid voor de kunstenaar om in alle rust in een prettig atelier met ondersteuning te kunnen werken naar een presentatie toe, maar de functie is beslist tweeledig: het functioneert ook als een verrijking van het culturele klimaat in Haarlem. Tijdens de intensieve werkperiodes gaan de kunstenaars allerhande contacten aan met andere instellingen en kunstenaars. We kunnen constateren dat een aantal van deze contacten blijvend zijn, ook als de gastkunstenaars weer naar hun thuishaven terugkeren. Hierbij draagt het gastatelier bij aan het meer open karakter dat het terrein van de Haarlemse beeldende kunst de laatste jaren steeds meer is gaan kennen. Tot dusverre heeft het atelier aan zeven kunstenaars onderdak geboden: Rob Bouwman, Ro Hagers, Eric Martijn, Jikke van Loon, Eva Pel en Boris de Beijer, Jorrit Paaijmans en momenteel Anami Schrijvers.

Kunstfort bij Vijfhuizen heeft binnen het complex meerdere ruimtes en werkplaatsen, waar lokale creatieven hun vaste werkruimtes hebben. Daarnaast zijn er drie studios voor gastkunstenaars, met tevens keuken. Hier verblijven ook tentoonstellende kunstenaars rond de installatieperiode. Sinds 2005 is het forteiland van Vijfhuizen een bestemming voor kunst, een bijzondere plek waar beeldende kunst en militair erfgoed samenkomen. De tentoonstellingen spiegelen de omgeving van het fort: een collage van kunstmatige landschappen waarin de natuur is ingezet voor diverse – nu vaak verouderde – doeleinden. Het Kunstfort is een plek waar ruimte, tijd en beeld in elkaar grijpen. De programmering is geïnspireerd op sciencefiction – kunstenaars scheppen alternatieve realiteiten en bevragen bestaande systemen. Terugkerende thema’s zijn: klimaat en landschap, grenspolitiek en verdedigingsmodellen, technologie en ritueel, dystopie en apocalyps. Dit wordt gepresenteerd in tentoonstellingen, interventies in de buitenruimte en multidisciplinaire uitwisselingen.

Dit project wordt ondersteund door de Gemeente Haarlem en het Mondriaan Fonds.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Download hier de OPEN CALL

► Download hier het PERSBERICHT