Bedankt voor uw aanmelding!

Uw gegevens zijn aangemeld in de database van de atelierlijst. 

 

Werkwijze ateliertoewijzing

Ateliers van de Gemeente Haarlem die vrijkomen worden via een e-mailing aan ingeschreven en nieuw aangemelde kunstenaars bekend gemaakt. Tevens worden de ateliers op de site van 37PK (http://www.37pk.nl/locaties/Vrij) en via facebook aangekondigd.

Reageren staat vrij voor alle professionele kunstenaars die in Haarlem wonen of werken. Kunstenaars die reageren op een vrijgekomen atelier worden op dat moment getoetst op hun professionaliteit en actieve beroepspraktijk. Alle aanmeldingen worden onderling gewogen. Bij gelijke geschiktheid krijgen kunstenaars die op de gemeentelijke wachtlijst staan voorrang in de toewijzing, inschrijvingsduur is daarbij leidend.

 

Reageren op vrijgekomen ateliers

Stuur een mail naar het mailadres ateliers@37pk.nl waarin je aangeeft in welke van de aangeboden ateliers je interesse zou hebben. Omschrijf in de mail de motivatie waarom je graag voor dit atelier in aanmerking wilt komen.

Voeg als bijlagen toe:

- een recent cv waarin met name de relevante kunstactiviteiten van de afgelopen vier jaar duidelijk naar voren komen

- beelddocumentatie (maximaal 4 MB) of verwijzing/link naar online documentatie

 

Met vriendelijke groet,

37PK, Platform voor Kunsten