Gastatelier van 37PK: VOL_22

Artist-in-residence Anami Schrijvers

Beeldend kunstenaar Anami Schrijvers (NL, 1984) is op dit moment werkzaam in het gastatelier Vol_22, dat 37PK in de binnenstad van Haarlem beheert. De werkperiode valt in twee delen uiteen: een oriënterende en onderzoekende periode, die op dit moment plaatsvindt, en een tweede periode in de loop van 2019, waarin hij terug zal komen in het gastatelier en het onderzoek zal leiden tot een audiovisuele installatie.

Anami Schrijvers richt zich op de concepten van vrije wil en waarheidsprincipes. Inhoudelijk onderzoekt het recente werk van de kunstenaar het verschijnsel van de psychose, een mentale staat van zijn van verregaande verwarring en een tijdelijk verlies van contact met de werkelijkheid. Het feit dat Schrijvers meerdere malen in zijn leven - ook zeer recent - in zijn nabije omgeving geconfronteerd is geweest met gevallen van psychose, geeft de ontwikkeling van dit werk temeer urgentie.

In twee publieke middagen in 37PK, zondag 6 en zondag 13 mei, zal Anami Schrijvers inzicht brengen in zijn onderzoek. Hij zal dit doen naar aanleiding van videofragmenten en door hem verzameld beeld- en geluidsmateriaal. Het bewustzijn en de vele psychopathologische vormen hiervan vormen de focus van de twee middagen, waarin Schrijvers met het vertonen van de verschillende fragmenten ook steeds verschillende invalshoeken op het onderwerp toont. Naar aanleiding van het vertoonde beeld en geluid zal de kunstenaar het gesprek aangaan met het publiek.

Wat: Publieke middagen met artist-in-residence Anami Schrijvers

Wanneer: zondag 6 mei en zondag 13 mei

Open: 15.30 tot 17.30 uur, start 16.00 uur; gratis toegang

Waar: 37PK, Platform voor Kunsten

Adres: Groot Heiligland 37 | 2011 EP Haarlem

Info: 37PK | 023-551 84 32 | info@37pk.nl | www.37pk.nl