Kunst in de openbare ruimte

Kunst in de openbare ruimte is één van de meest zichtbare onderdelen van kunstbeleid in een stad. Een goede kwaliteit en diversiteit van de werken, een goede staat van onderhoud, zichtbaarheid en publieke betrokkenheid maken van kunst in de openbare ruimte (KiOR) een pluspunt in de stad.

37PK adviseert aan de gemeente Haarlem over kunstwerken uit de iegen collectie en tevens werken die de gemeente Haarlem door derden krijgt aangeboden of die derden, zoals woning-corporaties, in de openbare ruimte willen plaatsen. Wat is de artistiek-inhoudelijke en kunsthistorische waarde van het werk, wat zou een goede locatie kunnen zijn, wat zijn de verwachte technische, praktische en budgettaire gevolgen van aanname en plaatsing van het beeld.

Haarlem-Mutare Schildering Verfroller

Kunst in de openbare ruimte is een belangrijk onderdeel van de hedendaagse kunstproductie en sociale stedenbouw waarbij kunstenaar, opdrachtgever en bewoners elkaar ontmoeten. Veel opdrachten voor kunstwerken in de openbare ruimte worden uitgeschreven door lokale overheden die aan de hand van bijzondere kunstobjecten de herkenbaarheid en leefbaarheid stad en wijk willen verbeteren. Kunstwerken op straat en in de wijk zijn belangrijk voor de herkenning en beleving van straten, wijken en pleinen. Een kunstwerk kan vertellen over de geschiedenis van de stad, de kijker verassen, een locatie verfraaien of vragen oproepen.

In 2011 is een grondige inventarisatie gemaakt van alle bestaande kunstwerken in de openbare ruimte (KiOR) van Haarlem. Dit heeft geresulteerd in een database, wandelroutes en educatieve projecten op een nieuwe website www.haarlemsbeeld.nl. Op deze website kunt u alle openbare kunstwerken in Haarlem met bijbehorende informatie en activiteiten terugvinden.

 

Kunstopdrachten

Om zich te verzekeren van een transparante, professionele organisatie van deze kunstopdrachten werkt de afdeling Cultuur van de gemeente Haarlem samen met 37PK, die als externe partij in gemeentelijke opdracht de coördinatie en organisatie van de kunstopdrachten uitvoert.

Dit houdt in dat 37PK voor de gemeente Haarlem, eventueel in samenspraak met mede-initiatoren en/of -financiers, de opdrachtomschrijving opstelt, de werving uitvoert, de selectieprocedure - door een onafhankelijke adviescommissie - coördineert, de afspraken met en begeleiding van de kunstenaar op zich neemt, de procedure, randvoorwaarden en de voortgang van het traject controleert en de interne en externe communicatie over het project verzorgt.

Kunstopdracht Nieuwe Groenmarkt

Het gemeentebestuur van Haarlem schrijft een opdracht uit voor een nieuw ruimtelijk kunstwerk op de Nieuwe Groenmarkt in het oude centrum van de stad. Het kunstwerk maakt integraal deel uit van de herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt, en bestaat uit het ontwerpen en realiseren van een concrete kunsttoepassing binnen deze nieuw in te richten stedelijke omgeving.

Belangrijk onderdeel van de kunstopdracht vormt een actieve bijdrage in de planvorming van het nieuw ruimtelijk ontwerp evenals aan het participatieproces van belanghebbenden, zoals omwonenden en gebruikers van het plein.

De deadline voor inzenden voor deze opdracht is verstreken, aanmeldingen worden niet meer in behandeling genomen. Meer informatie over het project is hier te vinden.

Kunstopdracht Harry Mulisch

Om een blijvend en tastbaar eerbetoon aan de in Haarlem geboren schrijver Harry Mulisch achter te laten, heeft de Stichting Harry Mulisch Verbeeld begin 2013 het initiatief genomen tot het uitschrijven van een kunstopdracht voor een beeld voor Mulisch. De Adviescommissie Kunst en Openbare Ruimte van 37PK begeleidde de opdracht inhoudelijk en organisatorisch. Kunstenaar Jikke van Loon heeft de definitieve opdracht uitgevoerd, haar beeld op de Grote Markt werd op 30 oktober 2013 onthuld.

Voor meer info klik hier!