Lucas Hoeben

Sinds medio 2012 werken beeldend kunstenaar Karla Hoeben en organisator/curator Martijn Lucas Smit gezamenlijk aan een groot project dat in het kort omschreven kan worden als een ode aan de kunst. Onder de naam Lucas Hoeben profileren zij zich daarbij niet als collectief, maar als één entiteit, eigenlijk een denkbeeldige kunstenaar.
Lucas Hoeben inventariseert en categoriseert het landschap van de beeldende kunst. In het werk beschouwt Lucas Hoeben de kunst, en onderzoekt daarin vooral het systeem dat er achter schuilgaat. Hij doet dit met gepaste afstand. Hij tast de lagen van het systeem af en ontdoet ze van details om ze vervolgens te reproduceren. Hij brengt elementen die het systeem vormen terug tot hun contouren en die toont hij, letterlijk.
Zo worden allereerst kunstenaars geportretteerd, als iconen. Mondriaan, Beuys, Damien Hirst of Marlene Dumas bijvoorbeeld. Helden die een rijk oeuvre hebben achtergelaten of daaraan nog volop werken. Minutieus worden de contouren van hun portretten overgetrokken. De figuren worden met precisie met grafiet dichtgekrast, met alleen min of meer verticale lijnen. Zij dragen handschrift, maar op een minimale wijze. Door de zilveren glans van het grafiet verandert het oppervlak steeds subtiel, onder invloed van de hoek van het kijken, of van een verschuivende lichtinval.
Naast kunstenaars worden andere belangwekkende figuren voor de kunst geportretteerd: museumdirecteuren, verzamelaars, curatoren of architecten van toonaangevende musea bijvoorbeeld. Zonder hierarchie, steeds op dezelfde wijze.
Vervolgens richt Lucas Hoeben zich op de plattegronden van een aantal belangrijke musea. Het Rijksmuseum bijvoorbeeld, of het Zwitserse Kunsthaus Graz en het New Yorkse MoMa. De plattegronden (waar bevind ik me, waar vind ik welke werken, waar is de nooduitgang?) worden ook in contouren omgezet, soms weer getekend, soms gegoten in beton.
Tenslotte zijn daar de kunstwerken zelf. Ook sculpturen en performances worden in grafiet gevat, precies zoals ze worden gevonden in afbeeldingen in catalogi en tentoonstellingsfolders. Sommige werken krijgen een nog meer radicale vorm: Lucas Hoeben brengt ze terug tot de meest rudimentaire (en wellicht banale) vermeldingscriteria: hun maatvoering. Zoals in de catalogus altijd vier gegevens staan opgesomd: kunstenaar, jaartal, materiaalgebruik en maatvoering. Maatvoering is hierbij het meest universeel, het meest meetbaar: een centimeter blijft een centimeter, een inch een inch. Deze maatvoering wordt letterlijk omvat, gegoten in gips, van oudsher kopieermateriaal van beeldhouwers. Het werk wordt letterlijk teruggebracht tot een wit frame, lxbxh.

Meer

CV:

Karla Hoeben (1963) studeerde aan de Witte Lelie in Amsterdam en vervolgens aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, waar ze cum laude afstudeerde aan de afdeling beeldhouwen. De afgelopen jaren heeft ze werk getoond bij Nieuwe Vide, ABC Architectuurcentrum, Horizon/Vertikaal en 37PK in Haarlem, op Art Amsterdam en een aantal maal bij Galerie Reuten & Reuten Amsterdam/Maastricht.Martijn Lucas Smit (1968) studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie, diploma vrije richting. Hij richtte kunstenaarsinitiatief Nieuwe Vide op, waar hij tientallen tentoonstellingen, uitwisselingen en festivals organiseerde. Tegenwoordig is hij zelfstandig curator en organisator, schrijft hij essays en is hij adviseur bij onder meer het Mondriaan Fonds.Martijn Lucas Smit en Karla Hoeben kennen elkaar oorspronkelijk van een aantal projecten eind jaren negentig van de vorige eeuw in Nieuwe Vide, waarbij Hoeben werd uitgenodigd deel te nemen aan tentoonstellingen. De samenwerking wordt uiteindelijk in 2012 geïntensiveerd tot het project Lucas Hoeben, waarbij zij nadrukkelijk als één kunstenaar naar buiten treden. Werk van Lucas Hoeben werd gebracht in het omvangrijke project Janson's & Other Stories in 37pk begin 2014, in Amsterdam Drawing en in een aantal presentaties in Reuten Galerie Amsterdam.

Info:

Geslacht:
Man
Discipline:
Multidisciplinair

Contact:

Adres:
Kleine Houtstraat 9c 2011 DD Haarlem
mail:
Lucas Hoeben

Afbeeldingen:

  • Afbeelding 1 van Lucas Hoeben
  • Afbeelding 2 van Lucas Hoeben
  • Afbeelding 3 van Lucas Hoeben
  • Afbeelding 4 van Lucas Hoeben
  • Afbeelding 5 van Lucas Hoeben
  • Afbeelding 6 van Lucas Hoeben

Vrienden:

  • Bezig met laden

Agenda: