Beste vrienden en belangstellenden,

graag attenderen wij jullie op:

# Pletterij-debat Een nieuwe Nieuwe Groenmarkt
op dinsdag 7 mei van 19.30 tot 22.00 uur

# nominatie De Olifant bestuurslid Marlies Visser
stemmen tot 12 mei

# aankondiging tentoonstelling Anami Schrijvers
opening op zaterdag 18 mei 19.00 tot 21.00 uur---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
PLETTERIJ-DEBAT
Een nieuwe Nieuwe Groenmarkt

dinsdag 7 mei
19.30 - 22.00 uur
locatie: Pletterij

De Nieuwe Groenmarkt is een speciaal stukje binnenstad waar 
commercie, sociaal werk en religie bij elkaar komen. Op dit 
moment spelen er rond de Nieuwe Groenmarkt twee actuele 
discussies: de herinrichting van de openbare ruimte (door 
de gemeente Haarlem) en de verkoop van de Sint-Antonius 
van Paduakerk en de naastgelegen gebouwen (door het
kerkparochiebestuur). Wat oorspronkelijk een 
herinrichtingsvraagstuk was, met aanvullende plannen voor 
een fietsenkelder, is door de voorgenomen verkoop van de 
kerk mede een herontwikkelings- en herbestemmingsvraagstuk 
geworden (wie koopt het vastgoed, wat gaat er komen). 
Daar komt bij dat de Nieuwe Groenmarkt gaat behoren tot 
het autoluwe gebied in de binnenstad. Dat maakt een 
herbezinning op de functie en inrichting van dit gebied 
actueel. Dit vraagt om een integrale benadering vanuit 
een totaalvisie op de toekomst van de Groenmarkt.

De Pletterij, 37PK, Nieuwe Vide en ABC Architectuurcentrum 
Haarlem nemen het initiatief voor een discussie waarin 
zowel de herinrichting als de nieuwe bestemming worden 
betrokken, met als uitgangspunt: 'De Nieuwe Groenmarkt 
is het sociale hart van de stad, midden in het commerciële 
centrum. Het biedt ruimte voor ontmoeting en bezinning in 
een gecommercialiseerde omgeving'.

Programma

Voor de pauze geeft Iskandar Serail namens de organiserende 
partijen 37PK, ABC Architectuurcentrum Haarlem, Nieuwe Vide 
en Pletterij aan wat de aanleiding van deze avond is. 
Kunstenaar Willem Hoebink, die is aangezocht om mee te denken 
over de ontwikkelingen van dit gebied, schetst een ruimtelijk 
beeld van heden en verleden. Voormalig straatpastor Joris Obdam 
vertelt hoe door de eeuwen heen dit deel van Haarlem zich 
ontwikkelde tot ‘sociale boulevard’.

Na de pauze vindt een panelgesprek plaats met Wouter Veldhuis, 
architect en stedenbouwkundige bij MUST en kernlid van 
Stad-Forum (adviesorgaan voor de gemeente Amsterdam), Dorine 
van Hoogstraaten, Adjunct-directeur en erfgoedspecialist bij MOOI 
Noord-Holland (adviseurs omgevingskwaliteit) en Gabriel 
Verheggen, directeur ABC Architectuurcentrum Haarlem.

Aansluitend gaan we in gesprek met het aanwezige publiek.  
Met deze bijeenkomst hopen we een start te geven aan een 
publieke discussie over de herbestemming van een dergelijk
belangrijk stukje binnenstad.

De avond wordt geleid door Annemieke Windt en Geert-Jan Procee.

Inloop 19.30u, start 20.00 uur

Pletterij, Lange Herenvest 122, 023-5423540 , info@pletterij.nl

 

 

 

 
Tickets en aanmelden: 
via de Pletterij 
www.pletterij.nl
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
NOMINATIE KUNST- EN CULTUURPRIJS DE OLIFANT

* stemmen kan tot 12 mei *

37PK steunt met trots de nominatie van haar bestuurslid 
Marlies Visser voor de Haarlemse Kunst- en Cultuurprijs 
De Olifant, die op 20 mei wordt uitgereikt. Marlies kreeg 
van het Haarlems Dagblad de prachtige aanduiding 
'Voorvechter van de Illustratie' en daar sluiten wij 
ons volledig bij aan.

Marlies is onder andere initiator van de Illustratie 
Biënnale, die sinds 2010 in de Toneelschuur gehouden wordt. 
Een (inter)nationaal festival met grote namen in de 
illustratie en graphic art, waarbij ook wordt samengewerkt 
met steeds wisselende Nederlandse kunstacademies. Zij is 
in het dagelijks leven werkzaam als ontwerper en 
illustrator en heeft vele boekomslagen ontworpen.

Marlies is een veelzijdig mens, die zich graag en met 
enthousiasme inzet voor een gezond en aansprekend 
kunstklimaat in Haarlem. 

Wij zouden het fantastisch vinden als jouw stem zou gaan 
naar Marlies! Je kunt je stem hier uitbrengen.

Stemmen kan tot 12 mei!

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
AANKONDIGING
Opening solotentoonstelling

ANAMI SCHRIJVERS

zaterdag 18 mei
19.00 - 21.00 uur


Solotentoonstelling rondom de onderzoeks- en werkperiode 
van beeldend kunstenaar Anami Schrijvers (NL, 1984) in het 
gastatelier VOL.22. Schrijvers richt zich op de concepten 
van vrije wil, autonomie en waarheidsbevinding. Inhoudelijk 
onderzoekt het recente werk van de kunstenaar onder meer het 
verschijnsel van de psychose, een mentale staat van zijn in
verregaande verwarring, onthechting en een verstoring van 
contact met de werkelijkheid. 
De tentoonstelling zal lopen tot en met 23 juni.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
Regelmatig updates ontvangen? Volg 37PK ook via facebook!

Openingstijden: donderdag t/m zondag 13.00 - 17.00 uur

37PK | Groot Heiligland 37 | 2011 EP Haarlem
info@37pk.nl | 023 551 84 32

 

37PK, Platform voor Kunsten
wordt ondersteund door
Gemeente Haarlem, afdeling Cultuur


-------------------------------------------------------------
--------------------------------