Beste vrienden en belangstellenden,


Vanwege de COVID-19 maatregelen die 
vanuit het RIVM en de overheid zijn 
afgekondigd is 37PK, Platform voor 
Kunsten, in ieder geval tot en met 
6 april gesloten. 

Met de andere cultuurinstellingen 
nemen wij onze publieke verant-
woordelijkheid en hebben wij 
besloten alle geplande activiteiten 
van de Gerrit van Dijk Hommage te 
annuleren en te verplaatsen naar 
de zomermaanden.
Wij zullen nog berichten over de 
nieuwe data, tijden en invulling van 
het programma.

We hopen elkaar dan later deze zomer 
te treffen bij 37PK voor de
boekpresentatie en opening van de
tentoonstelling 'Gerrit van Dijk,
een hommage', of op een ander moment
bij de vertoning van de documentaire
'ik tel mijn tekeningen' van Emma
Westermann in de Toneelschuur &
Filmschuur.

Ook alle andere activiteiten van en 
bij 37PK zijn voorlopig opgeschort.
Onze medewerkers werken vanuit huis,
we zijn daardoor slecht telefonisch
bereikbaar, maar zijn wel bereikbaar
via de mail op info@37pk.nl.

Op onze website www.37pk.nl, via 
deze nieuwsbrief en via 
de sociale media zullen wij 
actuele informatie blijven geven 
over ons programma. 

Wij wensen iedereen veel sterkte 
toe en een goede gezondheid!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regelmatig updates ontvangen? Volg 37PK via facebook!

Openingstijden: donderdag t/m zondag 13-17 uur

37PK | Groot Heiligland 37 | 2011 EP Haarlem
info@37pk.nl | 023 551 84 32
37PK, Platform voor Kunsten
wordt ondersteund door
Gemeente Haarlem, afdeling Cultuur