Beste vrienden en belangstellenden,

De Rijksoverheid heeft samen met andere overheden het 
aangekondigde steunpakket voor ondernemers, zzp’ers en 
werkgevers uitgewerkt. In deze nieuwsbrief vatten wij 
voor jullie de maatregelen samen en verwijzen naar de 
verschillende regelingen, voor zover deze van betekenis 
kunnen zijn voor kunstenaars en kleine creatieve ondernemers.

TOGS

Ondernemers in de culturele en creatieve sector kunnen 
onder voorwaarden gebruik maken van de regeling 
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), 
eerder bekend als het noodloket, voor een 
tegemoetkoming van € 4.000. De tegemoetkoming is voor 
ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt 
met een van de vastgestelde SBI-codes. Hieronder 
vallen o.a. bioscopen, dansscholen, kunstzinnige 
vorming van amateurs, beoefening van podiumkunst, 
producenten van podiumkunst, circus en variété, 
dienstverlening voor uitvoerende kunst, theaters en 
schouwburgen, evenementenhallen, musea, en 
kunstgalerieën en expositieruimten.

Valt de SBI-code niet hieronder maar ondervindt jouw 
onderneming wel schade? Meld dat dan via dit formulier 
bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Veel 
ondernemers komen er nu achter dat de SBI-code waarmee 
zij bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven niet 
overeenkomt met hun feitelijke activiteit. Als je van 
mening bent dat je verkeerd geregistreerd bent dan kan 
je dat via dit formulier melden. Vervolgens gaat het 
ministerie kijken of regelingen op basis van de 
meldingen worden aangepast.

TOZO

Zelfstandige ondernemers kunnen een beroep doen op de 
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige 
Ondernemers (TOZO). De Tozo ondersteunt zelfstandige 
ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere 
kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. 
Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning 
krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor 
bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. De 
regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

De regeling bestaat uit 2 delen:
- Een tijdelijke inkomensondersteuning – voor 
maximaal 3 maanden - die het inkomen aanvult tot het 
sociaal minimum
- Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers 
met acute liquiditeitsproblemen.

Op de pagina Krijgiktozo.nl wordt meer informatie 
gegeven over de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers (Tozo) en de site geeft de 
mogelijkheid een check uit te voeren voor de 
persoonlijke situatie. Voor de Tozo geldt een aantal 
voorwaarden. De vragen op deze pagina hebben 
betrekking op die voorwaarden. Door deze vragen op 
deze pagina te beantwoorden, kun je zien of je aan 
de voorwaarden voldoet. Je weet dan of het zin heeft 
om via de gemeente een aanvraag in te dienen.

De TOZO voor zzp’ers in Haarlem is te vinden op de site 
van de Gemeente Haarlem. De aanvraag wordt binnen vier 
weken na aanvraagdatum beoordeeld. De Gemeente Haarlem 
heeft naast de TOZO ook een mogelijkheid tot 
spoedondersteuning: de regeling Broodnood. Indien je 
helemaal geen geld meer hebt, kom je misschien in 
aanmerking voor deze regeling Broodnood. De 
belangrijkste voorwaarden daarvoor zijn: onvoldoende 
saldo op de bankrekening voor het broodnodige 
levensonderhoud, samen met eventuele partner geen 
ander inkomen boven bijstandsnorm, en een aanvraag 
ingediend voor de TOZO.

Mocht je desondanks toch financieel in de knel komen 
en problemen voorzien op het gebied van betaling van 
de huur en/of vaste lasten voor je werkruimte, neem 
dan zo spoedig mogelijk contact op met je verhuurder 
om te bespreken of uitstel van betaling mogelijk is. 
Alle overheden en veel corporaties hebben aangegeven 
coulance op te brengen bij betalingsproblemen vanwege 
de Corona-crisis.


Financiële en belastingmaatregelen

Het kabinet doet er veel aan om in de Coronacrisis 
banen en inkomens van zoveel mogelijk mensen veilig 
te stellen. Daartoe zijn er verschillende financiële 
noodregelingen in het leven geroepen voor werkgevers 
en zelfstandigen. Bekijk dit overzicht voor welke 
financiële regelingen je verder eventueel in aanmerking 
komt. Daarnaast zijn er specifieke belastingmaatregelen 
voor ondernemers en werkgevers ingesteld. Ben je 
ondernemer en heeft je bedrijf problemen door de 
coronacrisis? Zie hier een overzicht van 
belastingmaatregelen die van belang kunnen zijn voor 
alle ondernemers, deels ook voor zzp'ers.


Beroeps- en brancheorganisaties

Verschillende beroeps- en brancheorganisaties in de 
culturele en creatieve sector houden corona-dossiers bij. 
Naast informatie over regelingen vind je hier onder 
andere ook allerhande voorbeeldbrieven, suggesties wat 
voor afspraken te maken met opdrachtgevers en 
opdrachtnemers, en tips om alternatieve inkomsten te 
genereren. Kunsten '92 geeft op hun site en social 
media regelmatig een update van de stand van zaken 
betreffende overleggen en debatten in het kabinet en 
de tweede kamer over steun voor de cultuursector. 
Ook de Kunstenbond blijft nauwgezet de ontwikkelingen 
volgen, probeert met name ook de stem van kunstenaars 
en artiesten te laten horen en biedt handige 
informatie voor leden en niet-leden. 
De BNO heeft tevens een Corona-dossier op hun site 
samengesteld specifiek voor vormgevers en ontwerpers.


Wij wensen iedereen veel sterkte
toe en een goede gezondheid!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regelmatig updates ontvangen? Volg 37PK via facebook!

Openingstijden: donderdag t/m zondag 13-17 uur

37PK | Groot Heiligland 37 | 2011 EP Haarlem
info@37pk.nl | 023 551 84 32
37PK, Platform voor Kunsten
wordt ondersteund door
Gemeente Haarlem, afdeling Cultuur