Beste vrienden en belangstellenden,


Hoe langer de Coronacrisis voortduurt, hoe 
groter de gevolgen zijn voor vele sectoren 
en mensen in de samenleving. Steunpakketten 
zijn veelal gericht op bedrijfsleven, 
grote instellingen, werkgevers, werknemers. 
Creatieve zelfstandigen, en met name zzp-ers 
met een wat gemengde praktijk zoals kunstenaars 
en andere makers, lijken tussen wal en schip 
te belanden. Omdat deze culturele eenpitters 
minder goed zichtbaar zijn in het publieke debat 
en minder gemakkelijk met één stem kunnen spreken, 
is echter lastig een goed beeld te vormen van de 
grootste problemen.

37PK, Platform voor Kunsten, wil in kaart 
brengen welke gevolgen de Coronacrisis heeft 
voor professionele kunstenaars in Haarlem en 
heeft hiervoor een inventarisatieformulier 
opgesteld. Deze wordt op dit moment breed 
onder professionele Haarlemse kunstenaars 
verspreid. Het totaal van de uitkomsten 
van de inventarisatie zal 37PK gebruiken 
om de Gemeente Haarlem te informeren over 
de positie van kunstenaars in Haarlem 
tijdens de Coronacrisis.

Ben jij professioneel kunstenaar in Haarlem? 
Graag vragen wij jou dan het formulier zo 
spoedig mogelijk in te vullen.
Of ken je mensen voor wie dit relevant zou 
kunnen zijn? Delen is fijn!

Je vindt de inventarisatie hier!

Inzending van het formulier is mogelijk tot 
en met vrijdag 15 mei 2020.

Eerder stelden wij een nieuwsbrief samen 
over de verschillende steunmaatregelen 
vanuit de overheid, deze lees je hier terug.

Wij wensen iedereen veel sterkte
toe en een goede gezondheid!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regelmatig updates ontvangen? Volg 37PK via facebook!

Openingstijden: donderdag t/m zondag 13-17 uur

37PK | Groot Heiligland 37 | 2011 EP Haarlem
info@37pk.nl | 023 551 84 32
37PK, Platform voor Kunsten
wordt ondersteund door
Gemeente Haarlem, afdeling Cultuur