Beste vrienden en belangstellenden,

Graag nodigen wij jullie uit voor

SPEAKING OF de ruimte / de toonzaal
Een avond over de tentoonstelling en de 
tentoonstellingsruimte en de nalatenschap van Seth Siegelaub

met bijdragen van Karien Beijers, Lucas Hoeben en Eva Pel

Wees welkom!
​---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------


 

 

 

AVONDPROGRAMMA


SPEAKING OF de ruimte / de toonzaal
Een avond over de tentoonstelling en de
tentoonstellingsruimte en de nalatenschap van Seth Siegelaub

​met bijdragen van Karien Beijers, Lucas Hoeben en Eva Pel


donderdag 28 oktober 20 - 21.30u (met reservering)


Kunstenaars Lucas Hoeben en Eva Pel gaan in vier avonden bij 
37PK in op de nalatenschap van Seth Siegelaub (1941-2013) en 
zijn betekenis voor de hedendaagse kunst en cultuur. 
Donderdag 28 oktober vindt de tweede editie plaats.

Seth Siegelaub doorliep een wonderlijke reeks loopbanen, door 
zich in de jaren ‘60 in New York te manifesteren als curator 
van conceptuele kunst, om in de jaren ‘70 in Parijs een 
uitgeverij van links-radicale literatuur op te richten. 
Eind jaren 80 vestigde hij zich in Amsterdam alwaar hij zich 
ontpopte als een verzamelaar van historische textiel.

SPEAKING OF is een langlopend project waarin Lucas Hoeben en 
Eva Pel het belang van Seth Siegelaub voor de hedendaagse 
kunst en cultuur onderzoeken. Zij doen dit in dialoog met 
een veertigtal andere kunstenaars en experts.

In vier avonden - in september, oktober, november en januari 
- wordt met steeds een andere gastkunstenaar één aspect van 
zijn nalatenschap belicht. Op deze tweede avond staan 
Siegelaub’s verregaande experimenten met het concept 
tentoonstellen centraal. Er worden op de avond lijnen getrokken 
van Siegelaub’s tentoonstellingsexperimenten naar kunstenaars 
in de huidige tijd die zich bezighouden met het tentoonstellen 
als medium op zich. Gastkunstenaar is Karien Beijers, die 
ingaat op hoe ruimte binnen haar werk dient als materiaal.
SPEAKING OF kwam tot stand met steun van de Gemeente Haarlem en 
het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie


 Regelmatig updates ontvangen? Volg 37PK via facebook!

Openingstijden: donderdag t/m zondag 13-17 uur

37PK | Groot Heiligland 37 | 2011 EP Haarlem
info@37pk.nl | 023 551 84 32
37PK, Platform voor Kunsten
wordt ondersteund door
Gemeente Haarlem, afdeling Cultuur