Beste vrienden en belangstellenden,


In deze 37PK nieuwsbrief:# Uitnodiging opening tentoonstelling: 
MY LOVE WHICH IS A BUILDING, 
Rob Bouwman, Gerbrand Burger, Frank Havermans, 
Inti Hernandez, Eric Martijn, Jan Maarten Voskuil
Opening 13 januari 2013 van 16.00 - 18.00  uur

# Nieuwe artist-in-residence VOL.22: Ro Hagers

# Gewijzigde invulling pand Groot Heiligland 37

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

# uitnodiging tentoonstelling

---------------------------------------------------------------------------

MY LOVE WHICH IS A BUILDING #2
Rob Bouwman, Gerbrand Burger, Frank Havermans,
Inti Hernandez, Eric Martijn, Jan Maarten Voskuil

---------------------------------------------------------------------------

13 januari tot en met 3 maart 2013, opening 13 januari om 16:00 uur

---------------------------------------------------------------------------


In dit project staat een sterke fascinatie voor het gebouw en specifiek het 
gegeven van verwijzing centraal. Hoe autonoom kan een model of maquette zijn? 
De deelnemende kunstenaars begeven zich op de rand van deze autonomie. 
Zij maken vanuit verschillende perspectieven werk dat zich manifesteert als 
verwijzing naar een ander object. 
MY LOVE WHICH IS A BUILDING #2 bestaat uit een expositie bij 37PK, te zien 
van 13 januari t/m 3 maart 2013; daarnaast wordt op 17 februari in het ABC 
Architectuurcentrum een aansluitende gespreksmiddag georganiseerd. 
Het is de tweede editie van een samenwerkingsproject van 37PK, ABC en 
tentoonstellingscurator Martijn Lucas Smit.

De kunstenaars in de tentoonstelling werken vanuit hun eigen beeldtaal en 
werkwijzen. Architectuur, samen met literatuur en cinematografie, is een 
steeds terugkerend motief in de tekeningen, films en installaties van 
Gerbrand Burger. Belangrijke factoren in het werk van architectonisch 
vormgever Frank Havermans zijn vrijheid en eigenzinnigheid, waarbij hij 
met relatief goedkope materialen en eenvoudige gereedschappen te werk gaat. 
Inti Hernandez maakt tekeningen en sculpturen waarin hij speelt met 
perspectief en zich bedient van het herkenbare vocabulaire van architectuur 
en industrieel ontwerpen. Bij het werk van Eric Martijn staat het omvormen, 
barricaderen, ontsluiten en omdraaien van bestaande materialen en voorwerpen 
telkens opnieuw centraal. Het uitgangspunt van het werk van Jan Maarten 
Voskuil en van Rob Bouwman is niet ver van elkaar verwijderd. Beiden zijn 
bezig met de materie van het schilderij en onderzoeken de vorm en betekenis 
van het werk an sich, waarbij vooral het werk van Voskuil eigenlijk alleen 
nog naar zichzelf verwijst.

Aan de gespreksmiddag 'MLWIAB#2, het werk als snijvlak van kunst en bouwen' 
nemen zowel kunstenaars als architecten deel. Zij hebben als overeenkomst 
dat zij werken op het snijvlak van toepassing en autonomie, verwijzing, 
beeld en maquette. De discussie zal zich toespitsen op de spanning tussen 
ontwerp en bouwen, autonomie en dienstbaarheid, representatie en communicatie.


MY LOVE WHICH IS A BUILDING #2 is mede mogelijk gemaakt door het
Cultuurstimuleringsfonds van de Gemeente Haarlem.


---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

 


# Nieuwe artist-in-residence VOL.22

--------------------------------------------------------------------------- 

Ro Hagers 

---------------------------------------------------------------------------
Per december is in het gastatelier VOL.22 aan de Gedempte Voldersgracht 
beeldend kunstenaar Ro Hagers begonnen aan een residency van enkele maanden.
Ro Hagers (1973, Woerden/Amsterdam) zal t/m maart op uitnodiging van 37PK 
in Haarlem enkele nieuwe werken gaan maken. In zijn werk onderzoekt hij de 
werkelijke beleving van het object. In hoeverre is het mogelijk het object 
echt te kennen? En hoe kan de kunstenaar de beschouwer dichterbij de 
werkelijkheid brengen? 
De resultaten van de residency zullen vanaf 8 maart worden getoond in een 
expositie bij 37PK.

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------


# Gewijzigde invulling Pand Groot Heiligland 37

---------------------------------------------------------------------------
Zoals eerder aangekondigd heeft galeriehouder van Galerie 37, Jedithja de 
Groot, met de SBK Amsterdam het initiatief genomen te verhuizen naar 
Amsterdam. Een definitieve plek is nog niet gevonden, maar de galerie zal 
tot die tijd op locatie tentoonstellingen presenteren van kunstenaars met 
wie de galerie eerder heeft samengewerkt. Meer nieuws volgt, hou hiervoor de 
website van de galerie in de gaten: www.galerie37.nl.

37PK, Platform voor Kunsten, houdt haar huidige koers vast en gaat met 
dubbele kracht verder met tentoonstellingen en activiteiten in het pand aan 
Groot Heiligland 37!
De ruimte op het parterre zal voortaan door 37PK gebruikt worden als 
tentoonstellingsruimte, de ruimte in het souterrain deels voor exposities, 
filmscreenings en kortlopende presentaties en deels als workshopruimte.

Nieuw: de workshopruimte in het parterre is per dagdeel te huur!
Daarnaast worden er in het kantoor twee flexwerkplekken ingericht, die vanaf 
1 februari beschikbaar zijn. Deze zijn zowel op ad hoc basis als structureel 
te huur voor zelfstandigen in de culturele en creatieve sector.
Interesse? Neem contact op met 37PK via info@37pk.nl.

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

 

Regelmatig updates ontvangen? Volg 37PK ook via facebook!


Openingstijden: donderdag t/m zondag 12.00 - 17.00 uur

37PK | Groot Heiligland 37 | 2011 EP Haarlem | info@37pk.nl | 023 551 84 32

---------------------------------------------------------------------------