Beste vrienden en belangstellenden,


In deze 37PK nieuwsbrief:

# Gespreksmiddag: 
MLWIAB#2 bij ABC Architectuurcentrum, 
Zondag 17 februari 2013 van 15.00 - 17.30 uur

# Laatste weken, tentoonstelling:
MY LOVE WHICH IS A BUILDING #2
Rob Bouwman, Gerbrand Burger, Frank Havermans,
Inti Hernandez, Eric Martijn, Jan Maarten Voskuil

# Aankondiging:
Haarlemse Lente - 8, 9 en 10 maart
TOM ABBINK  |  RO HAGERS


---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

 

# Gespreksmiddag MLWIAB#2

---------------------------------------------------------------------------

bij ABC Architectuurcentrum,
zondag 17 februari 2013 van 15.00 - 17.30 uur

---------------------------------------------------------------------------

Regelmatig zoeken beeldend kunstenaars en architecten naar de grenzen van 
elkaars vakgebied. Om maar een voorbeeld te noemen: kunstenaar Constant 
Nieuwenhuis bouwde in de jaren vijftig en zestig vijftien jaar aan zijn 
utopische stadsmodel New Babylon. Omgekeerd permitteren architecten zich 
uitstapjes naar de beeldende kunst, denk aan architect-kunstenaar John 
Körmeling en zijn Belgische evenknie Luc Deleu.

In de tentoonstelling ‘MY LOVE WHICH IS A BUILDING #2’, nog t/m 3 maart te 
zien bij 37PK in Haarlem, begeven zes kunstenaars – Rob Bouwman, Gerbrand 
Burger, Frank Havermans, Inti Hernandez, Eric Martijn en Jan Maarten Voskuil
– zich om hen moverende redenen op het snijvlak van kunst en bouwen. 
Curator van de tentoonstelling is Martijn Lucas Smit.

Het werk van de exposerende kunstenaars is groter dan groot of superklein, 
is volkomen autonoom en verwijst naar niets anders dan zichzelf, of 
onderhoudt een relatie met sociale of maatschappelijke vraagstukken. 
Het roept hoe dan ook vragen op. Is het kunst of is het architectuur? 
En wat heeft dat eigenlijk voor gevolgen?

Tijdens een gespreksmiddag op zondagmiddag 17 februari komen deze vragen 
aan de orde. De middag zal gaan over de fascinaties van de beeldend kunstenaar 
voor architectuur, en andersom, van de architect voor beeldende kunst. 
Over het dilemma van autonomie en dienstbaarheid, van nut en experiment. 
En over de mogelijke invloed van het economisch getij. Worden ideeën weer, 
net als in de crisisjaren tachtig, belangrijker dan gebouwen? 

Sprekers: beeldend kunstenaars Frank Havermans en Eric Martijn en architecten 
Ad Roefs en Hedwig Heinsman (DUS Architects). Onder leiding van: Marina de 
Vries, zelfstandig journalist op gebied van beeldende kunst en architectuur. 

Het gesprek wordt georganiseerd door 37PK, Platform voor Kunsten, en ABC 
Architectuurcentrum Haarlem. Het vindt plaats in ABC Architectuurcentrum, 
Groot Heiligland 47, Haarlem.Na afloop van het debat is er gelegenheid bij 
37PK de tentoonstelling te bezoeken.

Opzet middag
14.30 – 15.00 uur   inloop
15.00 – 15.40 uur   sprekers stellen zich voor a.d.h.v. beelden
15.40 – 16.30 uur   debat
16.30 - 17.30 uur   borrel en bezoek tentoonstelling

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

 

 

# Laatste weken tentoonstelling

---------------------------------------------------------------------------

MY LOVE WHICH IS A BUILDING #2
Rob Bouwman, Gerbrand Burger, Frank Havermans,
Inti Hernandez, Eric Martijn, Jan Maarten Voskuil

---------------------------------------------------------------------------

nog te zien tot en met 3 maart 2013

---------------------------------------------------------------------------

In dit project staat een sterke fascinatie voor het gebouw en specifiek het 
gegeven van verwijzing centraal. Hoe autonoom kan een model of maquette zijn? 
De deelnemende kunstenaars begeven zich op de rand van deze autonomie. 
Zij maken vanuit verschillende perspectieven werk dat zich manifesteert als 
verwijzing naar een ander object. 
MY LOVE WHICH IS A BUILDING #2 bestaat uit een expositie bij 37PK, te zien 
van 13 januari t/m 3 maart 2013; daarnaast wordt op 17 februari in het ABC 
Architectuurcentrum een aansluitende gespreksmiddag georganiseerd. 
Het is de tweede editie van een samenwerkingsproject van 37PK, ABC en 
tentoonstellingscurator Martijn Lucas Smit.

De kunstenaars in de tentoonstelling werken vanuit hun eigen beeldtaal en 
werkwijzen. Architectuur, samen met literatuur en cinematografie, is een 
steeds terugkerend motief in de tekeningen, films en installaties van 
Gerbrand Burger. Belangrijke factoren in het werk van architectonisch 
vormgever Frank Havermans zijn vrijheid en eigenzinnigheid, waarbij hij 
met relatief goedkope materialen en eenvoudige gereedschappen te werk gaat. 
Inti Hernandez maakt tekeningen en sculpturen waarin hij speelt met 
perspectief en zich bedient van het herkenbare vocabulaire van architectuur 
en industrieel ontwerpen. Bij het werk van Eric Martijn staat het omvormen, 
barricaderen, ontsluiten en omdraaien van bestaande materialen en voorwerpen 
telkens opnieuw centraal. Het uitgangspunt van het werk van Jan Maarten 
Voskuil en van Rob Bouwman is niet ver van elkaar verwijderd. Beiden zijn 
bezig met de materie van het schilderij en onderzoeken de vorm en betekenis 
van het werk an sich, waarbij vooral het werk van Voskuil eigenlijk alleen 
nog naar zichzelf verwijst.

Aan de gespreksmiddag 'MLWIAB#2, het werk als snijvlak van kunst en bouwen' 
nemen zowel kunstenaars als architecten deel. Zij hebben als overeenkomst 
dat zij werken op het snijvlak van toepassing en autonomie, verwijzing, 
beeld en maquette. De discussie zal zich toespitsen op de spanning tussen 
ontwerp en bouwen, autonomie en dienstbaarheid, representatie en communicatie.

MY LOVE WHICH IS A BUILDING #2 is mede mogelijk gemaakt door het
Cultuurstimuleringsfonds van de Gemeente Haarlem.


---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

 

# Aankondiging: Haarlemse Lente - 8, 9 en 10 maart


---------------------------------------------------------------------------

TOM ABBINK  -  Portable paradise

en

VOL.22  -  Ro Hagers, artist-in-residence

---------------------------------------------------------------------------


Op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 maart zal de tweede editie 
plaatsvinden van Haarlemse Lente, een weekend vol hedendaagse kunst met 
gezamenlijke openingen en extra activiteiten op verschillende locaties
in Haarlem!

Bij 37PK vindt op vrijdag 8 maart tussen 19.00 en 21.00 uur de opening 
plaats van de expositie 'Portable paradise' van Tom Abbink, de eerste solo-
tentoonstelling van deze Haarlemse kunstenaar, één van de drijvende 
krachten achter kunstenaarsinitiatief Horizonverticaal.
De tentoonstelling is daarna nog te zien t/m 5 mei.

Op zaterdag 9 maart om 20.00 uur presenteert Tom Abbink bij 37PK de film 
'Garbage Warrior' (Oliver Hodge, 2007), een documentaire over de Amerikaanse 
eco-architect Michael Reynolds. Toegang is gratis!

Daarnaast is tijdens Haarlemse Lente een work in progress te bezichtigen van
Ro Hagers, die momenteel als artist-in-residence aan het werk is in het 
gastatelier van 37PK: VOL.22.
Op zondag 10 maart is er tussen 11.00 en 13.00 uur een kunstontbijt plus 
artist talk met Ro Hagers, waarin hij zijn werk zal toelichten.

Meer info over het gehele programma binnenkort op www.haarlemselente.nl. 


---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Regelmatig updates ontvangen? Volg 37PK ook via facebook!


Openingstijden: donderdag t/m zondag 12.00 - 17.00 uur

37PK | Groot Heiligland 37 | 2011 EP Haarlem | info@37pk.nl | 023 551 84 32

---------------------------------------------------------------------------