Beste vrienden en belangstellenden,

Graag nodigen wij jullie uit voor de opening van
onze komende tentoonstelling 

Een op Een

Sven 't Jolle, Lucia Luptáková, Mieke van de Voort, Anno Dijkstra

op zondag 7 september om 16.00 uur

De tentoonstelling zal worden geopend door Frank Maes, kunst-
historicus en artistiek leider van EMERGENTgalerie in Veurne (B). 

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

Een op Een

Sven 't Jolle, Lucia Luptáková, Mieke van de Voort, Anno Dijkstra

---------------------------------------------------------------
Fysieke aan- of afwezigheid en de daaruit voortvloeiende behoefte 
aan het verbeelden van de ander: vanuit verschillende invalshoeken 
en met verschillende media belichten vier kunstenaars het fenomeen 
van representatie. De tentoonstelling Een op Een, samengesteld 
door beeldend kunstenaar Anno Dijkstra, is te zien van 7 september 
tot en met 19 oktober bij 37PK in Haarlem.

Gefascineerd door de moderne media en de manier waarop zij 
dramatische gebeurtenissen presenteren maakt Anno Dijkstra 
(1970, St. Annaparochie) driedimensionale beelden die inwerken op 
het gevoel van maatschappelijk engagement. Door iconische beelden 
uit ons collectieve geheugen te representeren legt Dijkstra onze 
dubbelzinnige relatie met mediavoorstellingen en de afstandelijke 
perceptie hiervan bloot. Voor zijn project Nabeeld maakte hij een 
levensgroot standbeeld van een Nederlandse burger, zonder 
medeweten van deze persoon. Door het beeld op een ambachtelijke, 
toegewijde en persoonlijke manier te vervaardigen legt Dijkstra de 
ambiguïteit van schijnbare privacy in onze hedendaagse samenleving 
bloot. Het besef van de toeschouwer dat de anonieme burger dankzij 
toeval is uitgekozen voor dit project, dat het gebaseerd is op 
openlijk verkrijgbare informatie en dat de toeschouwer dit zelf 
ook hadden kunnen zijn, spelen hierin een grote rol.

Anno Dijkstra heeft de tentoonstelling aangegrepen om zijn werk in 
dialoog te brengen met werk van kunstenaars die hem sterk hebben 
geïnspireerd. Zo wordt het werk van beeldend kunstenaar Sven 
't Jolle (1966, Antwerpen) gekarakteriseerd door een maatschap-
pelijke lading, waarin het vermengen van sociale, historische en 
politieke aspecten typerend is binnen zijn eigen beeldtaal. Lucia 
Luptáková (1977, Bratislava) creëert ruimtelijke ingrepen door 
architecturale sculpturen te construeren die verwijzen naar onze 
fysieke aan- en afwezigheid in de wereld. Een uitgesproken 
historisch en sociaal engagement dat inspeelt op het inlevings-
vermogen van de toeschouwer, is een van de kenmerkende factoren 
van het werk van Mieke van de Voort (1972, Nijmegen – 2011, 
Amsterdam).

Door het ontastbare tastbaar te maken veroorzaken de werken van 
deze vier kunstenaars op een directe, fysieke wijze zowel 
ontmoetingen als confrontaties. Eén op één staat het voor je. 
Hier en nu.

De tentoonstelling bij 37PK is te zien t/m 19 oktober.

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
 
Plus:

Aansluitend op de opening van de tentoonstelling Een op Een 
organiseren wij een barbecue in de tuin! Jullie zijn van harte 
welkom. Meld je dan wel nog even aan via 37pkhaarlem@gmail.com 
of via het facebook-evenement!

Bijdrage 5,00 euro p.p. (exclusief drankjes)

----------------------------------------------------------------

Op Vimeo is verder een fragment te zien waarin Anno Dijkstra zijn 
uitgangspunt voor de tentoonstelling kort toelicht.

 

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
 


 
 
Regelmatig updates ontvangen? Volg 37PK ook via facebook!

Openingstijden: donderdag t/m zondag 12.00 - 17.00 uur

37PK | Groot Heiligland 37 | 2011 EP Haarlem | info@37pk.nl | 023 551 84 32

----------------------------------------------------------------