Beste vrienden en belangstellenden,


In deze 37PK nieuwsbrief:

* Laatste kans en afsluiting van de expositie: Een op Een -
Sven 't Jolle, Lucia Luptáková, Mieke Van de Voort, Anno Dijkstra
* M2 Kunst #4 - nieuwe presentatie verkoopgalerij

* Aankondiging opening 
Strange Rituals - Ron Amir, Maria Noel Dourron, Steven Jouwersma
* Aangepaste openingstijden i.v.m. opbouw
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

Laatste kans!

----------------------------------------------------------------

Een op Een

Sven 't Jolle, Lucia Luptáková, Mieke Van de Voort, Anno Dijkstra

----------------------------------------------------------------

Afsluitende borrel, gesprek met Anno Dijkstra en Lucia Luptáková

zondag 19 oktober 14.30 tot 16.30 uur

----------------------------------------------------------------

Fysieke aan- of afwezigheid en de daaruit voortvloeiende behoefte aan het 
verbeelden van de ander: vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende 
media belichten vier kunstenaars het fenomeen van representatie. De 
tentoonstelling Een op Een, samengesteld door beeldend kunstenaar Anno 
Dijkstra, is te zien tot en met 19 oktober bij 37PK in Haarlem.

Gefascineerd door de moderne media en de manier waarop zij dramatische 
gebeurtenissen presenteren maakt Anno Dijkstra (1970, St. Annaparochie) 
driedimensionale beelden die inwerken op het gevoel van maatschappelijk 
engagement. Anno Dijkstra heeft de tentoonstelling aangegrepen om zijn werk 
'Nabeeld' in dialoog te brengen met werk van kunstenaars die hem sterk hebben 
geïnspireerd: Sven 't Jolle, Lucia Luptáková en Mieke Van de Voort. Door het 
ontastbare tastbaar te maken veroorzaken de werken van deze vier kunstenaars 
op een directe, fysieke wijze zowel ontmoetingen als confrontaties.

Bekijk ook de blog van Project Nabeeld van Anno Dijkstra!

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

 

M2 Kunst #4

----------------------------------------------------------------

Nieuwe presentatie verkoopgalerij, vanaf 19 oktober 17.00 uur

----------------------------------------------------------------

M2 Kunst is een permanente verkooptentoonstelling van diverse Haarlemse 
kunstenaars. Op de tussenverdieping van het pand van 37PK presenteren telkens 
7 kunstenaars hun werk in wandvakken van 1 vierkante meter.
Met M2 Kunst wil 37PK Haarlemse kunstenaars een podium bieden om hun werk 
te presenteren en te verkopen. Anderzijds wil 37PK kunst voor een breed 
publiek toegankelijk en zichtbaar maken. 

Zondag 19 oktober om 17.00 opent alweer de vierde editie van M2 Kunst! 
Bij alle eerdere presentaties wisten kunstenaars werk te verkopen. 
Deze editie voorziet deelnemers ook in de mogelijkheid om eigen 
tentoonstellingspublicaties te verkopen.

Deelnemende Kunstenaars M2 Kunst #4:

#Titus Brein #Peter Brunsmann #Cécile van Hanja #Teun Anders 
#Eveline van der Eijk #Melle Stoel #José van Waarde

Volg M2 Kunst als online gallery op tumblr en Facebook!
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

 

Aankondiging opening tentoonstelling

----------------------------------------------------------------

Strange Rituals

Ron Amir, Maria Noel Dourron, Steven Jouwersma

----------------------------------------------------------------

vrijdag 31 oktober 19.00 - 21.00 uur

----------------------------------------------------------------

Drie verschillende kunstenaars, alumni van de drie afzonderlijke afdelingen
van het Frank Mohr Institute (Groningen), treffen elkaar in de tentoonstelling
Strange Rituals, samengesteld door curator Martijn Lucas Smit.

Getekende surrealistische en dystopische taferelen zijn kenmerkend voor het
werk van beeldend kunstenaar Ron Amir (FMI: Painting, 2009). De werken vormen
complexe werelden, bevolkt door mystieke wezens verstrikt in bizarre verhaallijnen.
Steven Jouwersma (FMI: MADTech, 2007) infiltreert met zijn werk in zijn eigen
cultuur en in die van anderen, om vervolgens deze buitenwereld in zijn werk te
laten binnendringen. Multidisciplinair kunstenaar Maria Noel Dourron (FMI: 
Scenografie, 2009) is geïnteresseerd in de rol die objecten spelen in de 
individuele en collectieve belevingswereld van mensen. Met haar werken, waarin 
communicatie met en betrokkenheid van de toeschouwer centraal staan, onderzoekt 
zij de fijne lijn tussen wezenlijke en fictieve ruimtes. 

Binnen de tentoonstelling kunnen de werken van de kunstenaars tegen elkaar 
schuren, in elkaar grijpen, elkaar becommentariëren en zelfs botsen, maar 
tegelijkertijd als opzichzelfstaande kunstwerken benaderd worden. In Strange
Rituals brengt Maria Noel Dourron dit over het voetlicht door de focus te leggen
op de veranderlijkheid van de betekenis van het object in relatie met de context.
Dourron zal in de tentoonstelling optreden als dramaturg door de (zicht)lijnen van
de werken van Amir en Jouwersma aan te geven, en zo de onderlinge verhoudingen
tussen de werken en het blikveld van de toeschouwer te bepalen.

De tentoonstelling is te zien t/m 7 december 2014.

Strange Rituals vormt de afsluiting van Mmm, MOHR MOHR MOHR, een estafettereeks 
tentoonstellingen van alumni van het Groningse Frank Mohr Institute, dit najaar 
in Haarlem bij Nieuwe Vide, De Vishal, Horizonverticaal en 37PK.

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

 

 

Meer...

----------------------------------------------------------------

Mmm, MOHR MOHR MOHR

----------------------------------------------------------------

19 oktober t/m 30 november, opening 19 oktober 16.00 uur

Horizonverticaal - In Light of the Building

Drie alumni van de afdeling Painting van het Frank Mohr Institute reageren in 
deze tentoonstelling met hun werk op het monumentale pand waarin Horizonverticaal 
huist: Jeroen Glas, Berndnaut Smilde en Mariëlle Buitendijk. De werken 
worden geplaatst door het hele gebouw, zodat ze een fysieke relatie aangaan met 
de ruimtes. Overeenkomstig bij deze kunstenaars is dat de materiële kwaliteiten 
van licht (en schaduw) een belangrijke rol spelen in hun werk.


Nog t/m 26 oktober

Nieuwe Vide - Frenzy

'Frenzy' is een Engelstalig woord dat zich moeilijk laat vertalen naar het 
Nederlands. Het kan duiden op een delirium, een waanzinnige geestestoestand, 
maar is ook te verstaan als een volhardendheid die kan doorschieten naar neurose. 
Het resultaat is een doordringende, zelfs manische, tentoonstelling. Met Siebe de 
Boer, Sibylle Eimermacher, Thera Hillenaar, Maria Jager, Annegret Kellner.


Nog t/m 26 oktober

De Vishal - As art as can be

Deze tentoonstelling legt de nadruk op de relaties tussen de beschouwer en het 
kunstwerk en daarmee indirect ook op de relatie tussen beschouwer en kunstenaar. 
Hoe nemen wij kunstwerken waar en waar maken zij ons bewust van? Wat is het 
verschil tussen Kijken en Zien, Kijken en Beleven, Kijken en Weten? Welke relaties 
ontstaan er tussen Subject en Object. De curatoren Rob Bouwman en Willemijn Faber 
brachten kunstenaars bijeen die met hun werk ingaan op deze vraag. Met Hsien-Yu 
Cheng, Miná Minov, Rune Peitersen, Daniël Valentim en Marcel de Vries.
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

 

 

Aangepaste openingstijden

----------------------------------------------------------------

Onze expositieruimte is gesloten van 20 t/m 30 oktober 2014, i.v.m. de opbouw 
van onze komende tentoonstelling Strange Rituals.
Het bureau is wel bereikbaar: van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 t/m 17.00 uur.

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

Regelmatig updates ontvangen? Volg 37PK op www.37PK.nl en via facebook!

Openingstijden: donderdag t/m zondag 12.00 - 17.00 uur

37PK | Groot Heiligland 37 | 2011 EP Haarlem | info@37pk.nl | 023 551 84 32

----------------------------------------------------------------