Beste vrienden en belangstellenden,

37PK, Platform voor Kunsten, nodigt jullie graag uit
voor de opening van:

'I Speak in Tongues'
Thematentoonstelling van Haarlemse Lente 2017
#6 - De Blik van de Buitenstaander

curator Katayoun Arian

met werk van Caetano Carvalho,
Teresa Maria Diaz Nerio, Charl Landvreugd,
Dorine van Meel, Milo van der Maaden,
Marianna Maruyama en Wendelien van Oldenborgh

vrijdag 24 maart 18.00 uur

Met performance van Charl Landvreugd – ‘Movement nr. 7: 
On Cairo’ (2017) van 18.00 tot 19.00 uur

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------
---------------------------------------
Haarlemse Lente 2017
#6 - De Blik van de Buitenstaander
---------------------------------------------------------------
'I Speak in Tongues'

curator Katayoun Arian

met werk van Caetano Carvalho,
Teresa Maria Diaz Nerio, Charl Landvreugd,
Dorine van Meel, Milo van der Maaden,
Marianna Maruyama en Wendelien van Oldenborgh

24.03.17 - 23.04.17
---------------------------------------------------------------


In het kader van het thema ‘De Blik van de Buitenstaander’
nodigde Haarlemse Lente een externe curator uit in haar midden.
Curator Katayoun Arian (Teheran, 1984) wendt haar 
onderscheidende positie binnen Haarlemse Lente aan om met dit 
uitgangspunt een kritische blik op hedendaagse mechanismen van 
uitsluiting, collectiviteit, identiteitspolitiek en 
neokolonialisme te werpen. 
Uitgaande van het werk van de feminist en cultuurtheoreticus
Gloria E. Anzaldúa wordt met de tentoonstelling ‘I Speak in
Tongues’ bij 37PK ruimte gemaakt voor het verkennen van de
complexe dimensies tussen spreken, het lichaam en identiteit. 
Met inbegrip van performance, screening en debat nodigt 
‘I Speak in Tongues’ zowel het publiek als het Haarlemse 
kunstveld uit tot dialoog.

Met werken van Caetano Carvalho, Teresa Maria Diaz Nerio,
Charl Landvreugd, Dorine van Meel, Milo van der Maaden,
Marianna Maruyama en Wendelien van Oldenborgh. 

Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door het
Mondriaan Fonds.

---------------------------------------------------------------
Vrijdag 24 maart, 18.00-19.00
Tijdens de openingsavond van Haarlemse Lente, presenteert de 
thematentoonstelling I Speak in Tongues, samengesteld door 
Katayoun Arian, de performance movt nr. 7: On Cairo van Charl 
Landvreugd. Voor Charl Landvreugd vormt de dagelijkse ervaring 
van het ‘anders zijn’ de basis van een vraag waarmee wij ons 
continu bezighouden: Hoe willen wij in Nederland samenleven? 
Met de performance movt. nr.7: On Cairo gaat Landvreugd een 
gesprek aan met het werk van de Surinaamse schrijver en 
columnist Edgar Cairo (1948 – 2000), die zich vanaf de jaren 
‘70 van  de vorige eeuw met deze vraag bezig heeft gehouden. 
In zijn performance gebruikt Landvreugd delen van Cairo’s 
eerste boek Temekoe (1969) dat de gespannen relatie tussen 
een vader en zoon beschrijft. Door middel van vraag en 
antwoord vertelt dit boek het verhaal van intergenerationele 
trauma’s uit de geschiedenis van de slavernij die doorgegeven 
worden in de Surinaams Creoolse gemeenschap. Deze manier van 
verhalen vertellen is kenmerkend voor de West Afrikaanse 
gemeenschappen in Noord – en Zuid-Amerika. Een koor bestaande 
uit vier vrouwen reageert telkens op de verteller met zang 
in Sranan.

---------------------------------------------------------------
Zaterdag 25 maart, 15.00-17.00
Binnen de context van de thematentoonstelling I Speak in 
Tongues, presenteert Katayoun Arian op zaterdag 25 maart een 
paneldiscussie en een filmvertoning met kunstenaar Wendelien 
van Oldenborgh over haar film ‘Supposing I love you. And you 
also love me’ (2011). 
De dramatische structuur van deze film verhoudt zich op een 
interessante wijze tot actuele gebeurtenissen rondom protesten 
en de discussie over het gebrek aan diversiteit en de noodzaak 
voor dekolonisatie binnen het Nederlands hoger onderwijssysteem- 
en instellingen. In deze ‘polyfonische mini-tragedie’ horen we 
de stem van jonge studenten en de Zwitsers-Egyptische filosoof 
Tariq Ramadan, die een tegendraads thema plaatst tegenover het 
modernistische inclusiviteitsideaal, en daarmee de vraag aan de 
orde stelt ‘aan wie de openbare ruimte toebehoort’, ‘wie iets 
te zeggen heeft’ en ‘volgens welke criteria’. 
Tijdens de paneldiscussie zal worden ingegaan op de vraag wat 
er gebeurt wanneer minderheden (of zogenaamde buitenstaanders) 
‘bevoorrechte’-posities innemen die niet voor hen bedoeld zijn. 
Wat zijn de voorwaarden voor het samen leven?
---------------------------------------------------------------
Zondag 26 maart, 15.00-17.00
In het kader van I Speak in Tongues, samengesteld door Katayoun 
Arian, zal Smita James een drietal gedichten voordragen. 
Marianna Maruyama presenteert een interactieve performance/
lecture, gevolgd door een gesprek met Katayoun Arian, Marianna 
Maruyama en Smita James. Tijdens dit event, zal James een 
vertaling van Lemn Sissay’s gedicht ‘boiling point’ ten gehore 
brengen en twee van haar eigen gedichten waaronder ‘Voices’, 
geïnspireerd door de gelijknamige documentaire van Miguel Peres 
Dos Santos (2015). Maruyama’s performance/lecture Speaking 
Bodies (2017) draait erom dat de stem en het lichaam zelf 
fungeren als spreker, met een eigen grammatica en zinsbouw. 
Ontmoetingen met andere lichamen en talen, heeft Maruyama ertoe 
gebracht om vertaling toe te passen als een artistiek methode 
om betekenissen te verklaren en te veranderen, en om meer begrip 
te creëren voor de hoedanigheid en de context waarin het lichaam 
zich bevindt.
---------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Captions beeld:

Boven
Charl Landvreugd
movt nr. 7: On Cairo, Film still

Midden
Wendelien van Oldenborgh
Supposing I love you. And
you also love me, 2011
Courtesy Wilfried Lentz Rotterdam
and the artist

Onder
Smita James
Poetronic with
Lexiespiegelreflexie
at Radion AmsterdamMet dank aan:
Mondriaan Fonds, VSBfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
J.C. Ruigrok Stichting
Cultuurstimuleringsfonds
Gemeente Haarlem
Riedwijn Import & Export
---------------------------------------
---------------------------------------
Regelmatig updates ontvangen? Volg 37PK ook via facebook!

Openingstijden: donderdag t/m zondag 13.00 - 17.00 uur

37PK | Groot Heiligland 37 | 2011 EP Haarlem
info@37pk.nl | 023 551 84 32

---------------------------------------------------------------
37PK, Platform voor Kunsten
wordt ondersteund door
Gemeente Haarlem, afdeling Cultuur