Beste vrienden en belangstellenden,

37PK, Platform voor Kunsten, en Rob de Vries
Gallery & Projects nodigen jullie graag uit voor
de opening van:

Echo's van De Stijl

Rob Bouwman
Jasper van der Graaf
Cindy Moorman
Piet Tuytel

zondag 7 mei om 16.00 uur

door Ankie de Jongh-Vermeulen, kunsthistoricus en
oud-directeur van het Mondriaanhuis, destijds Museum
voor Constructieve en Concrete Kunst in Amersfoort.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Zondag 7 mei om 16.00 uur

Opening tentoonstelling

-------------------------------------------------------------

Echo's van De Stijl

Rob Bouwman
Jasper van der Graaf
Cindy Moorman
Piet Tuytel

07.05.17 - 25.06.17

-------------------------------------------------------------

Het loslaten van de zichtbare werkelijkheid en de zoektocht
naar een objectieve, onafhankelijke kunst behoorde tot de
belangrijkste uitgangspunten voor de kunstenaars van De 
Stijl, het tijdschrift en de kunstbeweging die in 1917 het 
licht zagen.
Een eeuw later resoneert het gedachtegoed van De Stijl, ook 
wel neo-plasticisme of Nieuwe Beelding genoemd, nog sterk 
binnen de hedendaagse kunst en kunstenaars. Soms heel direct 
of bewust, soms terloops of onbedoeld. Samen met Rob de 
Vries Gallery & Projects stelde 37PK de tentoonstelling 
Echo's van De Stijl samen, waarin het werk van vier 
verschillende hedendaagse kunstenaars is bijeengebracht: 
Rob Bouwman, Jasper van der Graaf, Cindy Moorman, Piet Tuytel.

Al toont hun werk onderling sterke verwantschappen, evenals 
bij de oorspronkelijke Stijl-kunstenaars lopen visies, 
werkwijzen en uitwerking van deze vier kunstenaars uiteen 
van meer formalistisch, esthetisch, naar functioneel, tot
levensbeschouwelijk. 
Bij Rob Bouwman (1981) is met name de plasticiteit van het 
materiaal en het uitdiepen van de techniek leidend, waar 
Jasper van der Graaf (1975) de toepassing van vorm ter 
beïnvloeding van de ruimtelijke omgeving voorop stelt.
De rollen van functionaliteit en vorm lijken bij Piet Tuytel
(1956) inwisselbaar en worden minimaal maar cruciaal ingezet
in de ruimte, terwijl bij Cindy Moorman (1976) beide 
dienstbaar zijn en abstractie functioneert als noodzakelijke 
methode tot reflectie op sociale rituelen. Tezamen vormen 
hun werken in de tentoonstelling een compositie van eenvoud 
en harmonie, abstractie en helderheid.

De tentoonstelling loopt t/m 25 juni.-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

 

Regelmatig updates ontvangen? Volg 37PK ook via facebook!

Openingstijden: donderdag t/m zondag 13.00 - 17.00 uur

37PK | Groot Heiligland 37 | 2011 EP Haarlem
info@37pk.nl | 023 551 84 32

-------------------------------------------------------------
37PK, Platform voor Kunsten
wordt ondersteund door
Gemeente Haarlem, afdeling Cultuur