Beste vrienden en belangstellenden,

37PK, Platform voor Kunsten, nodigt jullie graag uit voor
de tentoonstellingsopening van:

De verzakelijking van het ondoorgrondelijke

Semâ Bekirovic, Michel François, Marieke Gelissen, 
André Kruysen, Ilona Plaum, Sven Verhaeghe

vrijdag 3 november om 19.00 uur---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
Vrijdag 3 november om 19.00 uur

Opening tentoonstelling

-------------------------------------------------------------

De verzakelijking van het ondoorgrondelijke

Semâ Bekirovic, Michel François, Marieke Gelissen, 
André Kruysen, Ilona Plaum, Sven Verhaeghe

03.11.17 - 23.12.17

-------------------------------------------------------------In deze groepstentoonstelling, samengesteld door beeldend 
kunstenaar Ilona Plaum, ligt een rode draad tussen twee 
uitersten: de menselijke maakbaarheid en het menselijk 
lot. Het ondergeschikt zijn aan - en als mens nietig 
onderdeel voelen van - natuurlijke oerkrachten versus de 
menselijke logica om de wereld te objectiveren en 
herscheppen. Plaums kunst wordt gedreven door een 
persoonlijke noodzaak om zichzelf als een technologisch 
denkend wezen te onderscheiden van de natuur, terwijl zij 
tegelijk het verlangen heeft samen te vallen en één te 
zijn met de natuur. In 'De verzakelijking van het 
ondoorgrondelijke' brengt zij werk bijeen van kunstenaars 
dat verwantschap toont met deze contradictie; werk waarin 
de grens tussen 'binnen' en 'buiten' kan verschuiven, 
waarin deze eigenschappen een ambigue status hebben.

Naast het werk van Ilona Plaum is er werk te zien van 
Semâ Bekirovic, Michel François, Marieke Gelissen, André 
Kruysen en Sven Verhaeghe. Al hanteren zij verschillende 
werkwijzen en media, gemeenschappelijk is een sterke 
relatie tussen natuur en de opgelegde orde. Een fascinatie 
met de natuurlijke aard van objecten en handelingen. 
Daarnaast weegt de relatie van de werken met de beschouwer 
zwaar. Wordt de beschouwer buitengesloten of juist 
opgenomen in de voorstelling? De ene keer is sprake van 
een zintuiglijke verbondenheid, een gevoelsmatig ondergaan 
van het werk; het volgende moment treedt de construerende 
aard van het werk naar voren, waardoor je het werk meer 
van buitenaf bekijkt en een beschouwende positie inneemt. 
Deze wisseling van positie is in de optiek van Ilona Plaum 
van existentiële betekenis en staat centraal in de 
tentoonstelling.

De tentoonstelling loopt t/m 23 december. 


-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
Kunstlijn Haarlem

Op 3, 4 en 5 november zetten kunstenaars uit Haarlem en 
omstreken hun deuren open voor hun publiek. Solo- en 
groepstentoonstellingen zijn te bezoeken in open ateliers, 
galeries en musea. Tijdens de Nacht van de Kunst op 
vrijdagavond 3 november 2017 is een aantal locaties speciaal 
voor Kunstlijn Haarlem geopend.
Zo ook 37PK! Na de opening van 'De verzakelijking van het 
ondoorgrondelijke' zal 37PK op vrijdag 3 november tot 23.00 
uur open blijven. 

Meer over de Kunstlijn Haarlem.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
Regelmatig updates ontvangen? Volg 37PK ook via facebook!

Openingstijden: donderdag t/m zondag 13.00 - 17.00 uur

37PK | Groot Heiligland 37 | 2011 EP Haarlem
info@37pk.nl | 023 551 84 32
37PK, Platform voor Kunsten
wordt ondersteund door
Gemeente Haarlem, afdeling Cultuur


-------------------------------------------------------------
--------------------------------