Beste vrienden en belangstellenden,

37PK, Platform voor Kunsten, nodigt jullie graag uit voor

Performing Performance
een samenwerking met Moving Academy for Performing Arts (MAPA)

op vrijdag 10 november (premiere), zaterdag 11 november en
zondag 12 november


---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

 

Performing Performance


een samenwerkingsproject van
37PK, Platform voor Kunsten,
met MAPA,
Moving Academy for Performing Arts

 

uitvoeringen bij 37PK op:


vrijdag 10 november 19.00-20.00 uur
zaterdag 11 november 15.00-17.00 uur
zondag 12 november 15.00-17.00 uur 


inloop half uur voor aanvangGRATIS ENTREE


Graag horen wij of je komt via
37pkhaarlem@gmail.com
of via
het facebookevenementPerforming Performance 
kwam tot stand met steun van
Cultuurstimuleringsfonds, 
Gemeente Haarlem
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
Lopende tentoonstelling

-------------------------------------------------------------
De verzakelijking van het ondoorgrondelijke

Semâ Bekirovic, Michel François, Marieke Gelissen, 
André Kruysen, Ilona Plaum, Sven Verhaeghe

03.11.17 - 23.12.17

-------------------------------------------------------------
In deze groepstentoonstelling, samengesteld door beeldend 
kunstenaar Ilona Plaum, ligt een rode draad tussen twee 
uitersten: de menselijke maakbaarheid en het menselijk 
lot. Het ondergeschikt zijn aan - en als mens nietig 
onderdeel voelen van - natuurlijke oerkrachten versus de 
menselijke logica om de wereld te objectiveren en 
herscheppen. Plaums kunst wordt gedreven door een 
persoonlijke noodzaak om zichzelf als een technologisch 
denkend wezen te onderscheiden van de natuur, terwijl zij 
tegelijk het verlangen heeft samen te vallen en één te 
zijn met de natuur. In 'De verzakelijking van het 
ondoorgrondelijke' brengt zij werk bijeen van kunstenaars 
dat verwantschap toont met deze contradictie; werk waarin 
de grens tussen 'binnen' en 'buiten' kan verschuiven, 
waarin deze eigenschappen een ambigue status hebben.

Naast het werk van Ilona Plaum is er werk te zien van 
Semâ Bekirovic, Michel François, Marieke Gelissen, André 
Kruysen en Sven Verhaeghe. Al hanteren zij verschillende 
werkwijzen en media, gemeenschappelijk is een sterke 
relatie tussen natuur en de opgelegde orde. Een fascinatie 
met de natuurlijke aard van objecten en handelingen. 
Daarnaast weegt de relatie van de werken met de beschouwer 
zwaar. Wordt de beschouwer buitengesloten of juist 
opgenomen in de voorstelling? De ene keer is sprake van 
een zintuiglijke verbondenheid, een gevoelsmatig ondergaan 
van het werk; het volgende moment treedt de construerende 
aard van het werk naar voren, waardoor je het werk meer 
van buitenaf bekijkt en een beschouwende positie inneemt. 
Deze wisseling van positie is in de optiek van Ilona Plaum 
van existentiële betekenis en staat centraal in de 
tentoonstelling.

De tentoonstelling loopt t/m 23 december.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
Regelmatig updates ontvangen? Volg 37PK ook via facebook!

Openingstijden: donderdag t/m zondag 13.00 - 17.00 uur

37PK | Groot Heiligland 37 | 2011 EP Haarlem
info@37pk.nl | 023 551 84 32
37PK, Platform voor Kunsten
wordt ondersteund door
Gemeente Haarlem, afdeling Cultuur


-------------------------------------------------------------
--------------------------------