STUDIO37

 

ONDERZOEKSPLEK VOOR ONTWIKKELING EN REFLECTIE OP HET GEBIED VAN DE BEELDENDE KUNST

 

 

Interesse? Meld je hier aan!

 

Blijf op de hoogte van extra activiteiten via de BLOG!

 

STUDIO37, onderzoeksplek voor de serieuze, professionele en actieve kunstenaar, is vanaf september 2013 van start gegaan in de benedenruimte van 37PK, Platform voor Kunsten in Haarlem.

STUDIO37 is een werk- en studieplek voor zelfstandig werkende kunstenaars die zich onder professionele begeleiding verder willen ontwikkelen. De studio richt zich op kunstenaars die verdieping zoeken in hun werk en behoefte hebben aan (opbouwende) kritiek.

De begeleiding is gericht op reflectie; de kunstenaar wordt bestookt met vragen en geprikkeld dieper na te denken over zijn eigen werk, met de bedoeling het werk verder te ontwikkelen. De focus ligt met name op het onderzoeken en vinden van een persoonlijke weg in de kunst; op het ontwikkelen van werk dat het meest dichtbij de kunstenaar staat en zodoende een reflectie is van diens verhouding met de wereld.

De lessen zijn met name gericht op de inhoudelijke kanten van het werk, maar er kan tevens worden ingegaan op de praktische en de zakelijke aspecten van het kunstenaar-schap. Een open en leergierige houding is een vereiste.

 

BLOG

STUDIO37 heeft een eigen blog; hier vind je naast de uitgebreide en actuele informatie over de lessen ook allerlei interessante en nuttige tips, die betrekking heeft op de activiteiten van de studio

Hou deze blog goed in de gaten: studio37pk.org

 

reglementen

De strippenkaart voor de vrijdagochtend telt voor tien keer; de kaart dient in twaalf lessen volgemaakt te worden.

De strippenkaart voor de werkbesprekingsles (5 x) van het vorige seizoen kan niet meegenomen worden naar het nieuwe seizoen. Eventueel overgebleven strippen kunnen wel opgemaakt worden in de vrijdagochtendles van het inloopatelier. Vice versa geldt dat niet, de strippenkaart van het inloopatelier kan alleen daarvoor gebruikt worden.

De student neemt zelf zijn materialen mee.

 

INFO / CONTACT

voor inschrijven: zie aanmeldformulier

voor prijzen: zie overzicht

voor actuele informatie: zie BLOG

aanvang lessen vanaf eind september, later starten is mogelijk

aanmeldingen worden beoordeeld op professionaliteit en motivatie

organisatie en docent: Pietsjanke Fokkema

coach: Ellen Witsen Elias

 

STUDIO37, Groot Heiligland 37, 2011 EP Haarlem

023-5518432 / studio37@37pk.nl

 

SPEELTUIN VOOR SERIEUZE MENSEN

inloopatelier

20 lessen per seizoen, betaling via 10-strippenkaart

vrijdagochtend, 9.30 tot 12.30 uur (3 uur); wekelijks

open inloop voor kunstenaars, met de mogelijkheid zelfstandig te werken in het atelier, waarbij er behoefte is aan persoonlijke begeleiding; regelmatig de les volgen en daardoor regelmatig in contact zijn met de groep is een vereiste; interactie met elkaar geeft nieuwe stimulansen; de begeleiding door de docent is individueel en afgestemd op het niveau van de student; de les is er op gericht om je persoonlijke spoor te ontdekken; de docent zal je voor nieuwe uitdagingen stellen

alle disciplines mogelijk

groepsles

20 lessen per seizoen, betaling voor een heel seizoen

donderdagavond, 19.30 tot 22.00 uur (2,5 uur); tweewekelijks

de begeleiding is gericht op onderzoek, ontwikkeling, verdieping; er wordt intensief naar het werk gekeken en klassikaal besproken; er zijn discussies, gesprekken en uitwisseling met elkaar; soms zijn er opdrachten om andere aspecten van het eigen werk te onderzoeken; er wordt begeleiding bij het exposeren gegeven

de student moet bereid zijn zich in te zetten; thuis actief aan het werk zijn; open staan voor kritiek en nieuwe uitdagingen; betrokkenheid in de les en bij het werk van anderen is een vereiste; goed op de hoogte zijn van de hedendaagse kunst is belangrijk

alle disciplines mogelijk

werkbespreking

5 bijeenkomsten per seizoen, betaling per seizoen

vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur; iedere zes weken

in gezamenlijke bijeenkomsten wordt het werk besproken; voor diegene die in het eigen atelier veel en zelfstandig bezig zijn maar wel regelmatig behoefte hebben aan reflectie en begeleiding; het contact met elkaar geeft nieuwe impulsen; de bespreking is gericht op het ondersteunen van zelfstandige ontwikkelingen in je werk

artistiek-inhoudelijke individuele coaching

5 individuele gesprekken van 1,5 uur, afspraak in overleg

coaching op het artistiek-inhoudelijke vlak en bijkomende aspecten van het kunstenaarsschap; de student geeft zelf de knelpunten aan waaraan gewerkt gaat worden; er is intensieve reflectie op het werk; de begeleiding kan betrekking hebben op het opstarten van je werk; op het zoeken naar een nieuwe weg; op het maken van persoonlijke keuzes binnen het werk

de coaching is bedoeld voor kunstenaars die begeleiding willen hebben bij een specifieke situatie of kunstenaars die speciale knelpunten ervaren in het kunstenaarsbestaan en/of bij het ontwikkelen van het werk

coaching door pietsjanke fokkema

individuele coaching van de beroepspraktijk

1 tot 3 individuele gesprekken van 1,5 uur, afspraak in overleg

centrale vraag in deze coaching: wat gaat goed en wat niet, en hoe te veranderen?;

heb je behoefte aan deskundig advies over je werk of jouw beroepspraktijk als kunstenaar?; in een individueel gesprek kan je vragen voorleggen over jouw portfolio, website, exposure of verkoopmogelijkheden; netwerken, prijsniveau, cv, teksten; 

coaching door Ellen Witsen Elias

extra activiteiten

tijdens het seizoen organiseert STUDIO37 extra activiteiten voor de cursisten;

deze activiteiten zijn gericht op breder onderzoek en bestudering van de kunst; interessante en toonaangevende personen uit de kunstwereld zullen benaderd worden om een bijdrage te geven, in de vorm van een lezing, discussieavond of workshop;

verder zijn er workshops over tentoonstelling maken, tekstschrijven en tekenen in voorbereiding;

ook zullen er gastdocenten aangetrokken worden, die in een aantal losse lessen specifieke aspecten van het werk zullen belichten